Räknesnurra

Med vår räknesnurra har du möjlighet att själv laborera med intäkter och kostnader utifrån din bruttoersättning som Zunny People betalar ut till dig.
Siffrorna är preliminära och för aktuella och uppdaterade siffror använd alltid vårt ekonomisystem.

Innan du börjar

Bruttoersättning

Den totala ersättning Zunny People betalar dig.

Blåa fält

Det är i dessa fält som du själv kan laborera med att mata in olika siffror för att se hur mycket du kan ta ut i lön mm.

Buffertspar

Det är så här mycket du kan spara varje månad för att sedan ta ut i ex arbetsrelaterade produkter eller utbildning.

Vi rekommenderar

Baserat på livssituation så kan det vara olika intressant att teckna olika typer av försäkringar. Som grund rekommenderar vi dock alla våra anställa att teckna åtminstone:
– Tjänstepension
– Sjukförsäkring
– Sjukvårdsförsäkring

För att göra tecknandet av tjänstepension och försäkringar så enkelt som möjligt har Zunny People utvalda partners kring detta som vi samarbetar med. Har man en befintlig lösning idag så går det självklart att fortsätta med denna. Vid din onboarding så kommer vi förklara närmare hur det hela går till.

Räknesnurran

Ange kostnad per månad baserat på tvåårig avskrivning (Ange kostnad per månad baserat på treårig avskrivning (ex 14 000 SEK/ 36 = 399 SEK/ månad)


Ange kostnad per månad baserat på treårig avskrivning (ex 14 000 SEK/ 36 = 399 SEK/ månad)

Kostnader totalt: 0 SEK

Buffert: 0 SEK

Copyright 2023 @ Zunny People AB